Product Description

น้ำมันกุ้งคู่ เวชพงศ์โอสถ

น้ำมันกุ้งคู่ (Double Prawn Brand Oil) – ยาตรากุ้ง

ยาแผนโบราณ เลขที่ทะเบียนยา K17/2532

สรรพคุณ น้ำมันกุ้งคู่ เวชพงศ์โอสถ:

แมลงกัดต่อย แก้เคล็ดขัดยอก แก้อาการคัน

ขนาดบรรจุน้ำมันกุ้งคู่ เวชพงศ์โอสถ:

ขวดละ 28 ml.

ผู้ผลิต :

TAI TONG AS CO (PLT)

มีจำหน่ายท้ังปลีกและส่ง

#น้ำมันกุ้ง ซื้อ ที่ไหน

#น้ำมันกุ้งราคาเท่าไหร่