ยานัตถุ์เยอรมัน Amostrinha Snuff Tobacco

ยานัตถุ์เยอรมัน Amostrinha Snuff Tobacco

ยาแผนโบราณ ทะเบียนยาเลขที่ K61/28

สรรพคุณ ยานัตถุ์เยอรมัน Amostrinha Snuff Tobacco  :

ทำให้จมูกโล่ง

วิธีใช้ยานัตถุ์เยอรมัน Amostrinha Snuff Tobacco  :

ใช้สูดดม

ขนาดบรรจุ  :

16 OZS.

ตัวนาที่สำคัญ :

Leaf Tobacco 90.80%

ผลิตที่ :

ประเทศเยอรมัน