ยาเป่าคอซานจินซีกวาซวน เวชพงษ์โอสถ

Product Description

ยาเป่าคอซานจินซีกวาซวน เวชพงษ์โอสถ

สรรพคุณ : แก้ปากลื้น เป็นแผล

วิธีใช้ : พ่นยาผงบริเวณที่เป็นแผล วันละ 3-6 ครั้ง

วิธีการเก็บรักษา : ปิดฝาขวดให้แน่น ระวังความเปียกชื้น

ขนาดบรรจุ :  ขวดละ 3 g