ยาเม็ดโอวโกย แปะหงอี๊ (ป่ายฟุ่งฮ่องกง)

Product Description

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยาเม็ดโอวโกย แปะหงอี๊ (ป่ายฟุ่งฮ่องกง)

สรรพคุณ : เป็นยาบำรุงสตรีหลังคลอดบุตร

วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1 เม็ด กับน้ำอุ่น