ยานัตถุ์เยอรมันฮิมาลายา เบอร์ 17 Himalaya Snuff Tobacco No. 17 ( Premium)

ยานัตถุ์ฮิมาลายา เบอร์ 17 Himalaya Snuff Tobacco No. 17 ( Premium)

ทะเบียนยาเลขที่ K130/29

สรรพคุณ  :

ทำให้โล่งจมูก

วิธีใช้ :

ใช้สูดดม

ขนาดบรรจุ :

320 กรัม

ตัวอย่างสำคัญประกอบด้วย :

Leaf Tobacco 94.33%

ผลิตที่ เยอรมัน