หยิ่งเซียมเกี่ยงปี่อี้ Ren Shen Jian Pi Wan เป่ยจิน ถงเย่นถัง

Product Description

หยิ่งเซียมเกี่ยงปี่อี้ Ren Shen Jian Pi Wan เป่ยจิน ถงเย่นถัง

ยาแผนโบราณ เลขที่ K30/2528

สรรพคุณ : บำรุงธาตุ เบื่ออาหาร แก้อ่อนเพลีย แก้ท้องเสีย

วิธีรับประทาน : ผู้ใหญ่ รับประทานครั้วละ 10-20 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น เด็กลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่

ข้อห้าม : ควรหลีกเลี่ยงอาหารเย็นหรืออาหารดิบ

ขนาดบรรจุ : กล่องละ  1 ขวด ๆละ 300 เม็ด หนักเม็ดละ 0.195 g

ผู้ผลิต : Beijing Tong Ren Tang Co.,Ltd.

ผู้แทนจำหน่าย :  เวชพงศ์โอสถ