Product Description

อังเก็งงู้อึ้งอี้ (Angong Niuhuang Wan )

ยาแผนโบราณ ทะเบียนยาเลขที่ K3/48

บรรจุ 10 เม็ด ต่อ กล่อง

สรรพคุณ : รักษาโรคความดัน ปวดเมื่อยตามร่างกาย มือเท้าชา

แก้ตัวร้อน ขับลม ขับเสมหะ วิงเวียนศีรษะ ร้อนใน

วิธีรับประทาน :

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

ขนาดบรรจุ :  บรรจุลูกเทียนละ 1 เม็ด นำ้หนักเม็ดละ 3 กรัม

ข้อควรระวัง : สตรีมึครรภ์ไม่ควรรับประทาน

หมายเหตุ

  • มีจำหน่ายแยกเป็นเม็ด
  • รับประทาน 3 วันและหยุด 1 วัน

*ซื้ออังเก็งงู้ เวชพงศ์ ราคาดีที่สุด ที่ร้านยาเป่ยจิน